Česká asociace extrémních sportů

Členy ČAES se mohou stát všichni příznivci outdoor "extremního" sportu bez omezení. Registrace je zdarma a mohou se registrovat jednotlivci i týmy (kluby, oddíly). Právní subjektivita týmů není podmínkou. Registrovat se můžete níže uvedeným formulářem
nebo na závodech při prezentaci nebo u předsednictva ČAES na adrese:
ČAES, P.O.Box 10, 747 06 Opava 6.
nebo přes e-mail: info@caes.cz

Přihláška ve formátu RTF:         Hromadná pro oddíly         Pro jednotlivceElektronická PŘIHLÁŠKA k členství v České asociaci extrémních sportů

Vaše Jméno:

Vaše Příjmení:

Váš E-mail:

Rodné číslo:

 


 

 Adresa
 Ulice a číslo:

 

PSČ a město:

Okres:


telefon

oddíl
team:

www Vašeho
oddílu:

sportovní odvětví,
které preferujete:

Přidejte poznámku:

Registrací v ČAES uděluji následující S O U H L A S: Podle zákona č.101/2000Sb. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, v platném znění a zákona č. 133/2000Sb., v platné znění "Souhlasím s tím, aby ČAES zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v ČAES. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že ČAES je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence ČSTV (VV ČSTV)a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV, k vedení evidence členské základny v ČSTV, k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je ČAES oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ČAES" "Souhlasím s tím, aby ČAES distribuovala informace z dění v ČAES na můj email"  


Informace z dění v ČAES přes email

  Váš email - ČAES INFO:

 


© 1996-2016 Česká asociace extrémních sportů